Název projektu:
PPI – Dveře k integraci

Reg. číslo projektu:
CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000066

Popis projektu:
Předmětem projektu je finanční podpora výrobní společnosti za účelem rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Společnost přijme principy sociálního podnikání a na jejich základě zaměstná osoby z cílových skupin, tedy osoby znevýhodněné na trhu práce. Podpora tak bude určena na pořízení strojního vybavení k rozšíření výroby, což s sebou přinese i výrazně pozitivní environmentální efekt.   

Cíl projektu:
Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Přímým posláním nového sociálního podniku je mj. naplňování sociálních principů, společenský přínos a významný environmentální aspekt. Cíle projektu je tvorbou nových pracovních míst přizpůsobených potřebám zaměstnanců z cílových skupin dílčí měrou přispět k řešení neutěšené sociální situace v regionu.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu jsou následující:

  • Nový sociální podnik;
  • Pořízené strojní vybavení;
  • 2,5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

IROP CZ RO B C RGB

 

 
 
 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.